Brannstatistikk.no

For å forsterke arbeidet med kunnskapsutvikling, startet DSB i 2018 arbeidet med å videreutvikle brann- og redningsvesenets rapporteringsløsning, BRIS, slik at data skal bli enklere tilgjengelig for analyse og formidling.


Sommeren 2019 lanserte DSB den nye søk-, statistikk og visualiseringsmodulen brannstatistikk.no

Den nye løsningen skal blant annet bidra til mer effektivt analysearbeid, bedre planlegging, læring på tvers og mer målrettet forebyggende- og beredskapsarbeid.

Opplæring

Introduksjonsvideo for bruk av søk-, statistikk og visualiseringsmodulen

Predefinert søk

På brannstatistikk.no ligger det flere forhåndsdefinerte søk.

>> Her er et søk som omhandler sårbare grupper