Eldre kvinne hjemme som har besøk av person fra omsorgstjenesten

Veileder om forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester eller som har begrensede tjenester fra kommunen.


Forebyggende hjemmebesøk er et konkret og praktisk tiltak i kommunens forebyggende arbeid som bidrar til å kartlegge befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester i fremtiden og som kan brukes i helsefremmende og forebyggende perspektiv.

Et sentralt tema ved hjemmebesøk er sikkerhet i hjemmet. Brannsikkerhet hører naturlig inn under dette.

Helsedirektoratet har laget en veileder om forebyggende hjemmebesøk.