Brann- og redningsvesenets taushetsplikt

For noen bekymringsmeldinger vil det være andre enn brann- og redningsvesenet som kan og må sette inn tiltak for at mennesker skal bo branntrygt. Vil det i praksis bety at brann- og redningsvesenet må innhente samtykke fra de det gjelder dersom bekymringsmeldinger skal formidles videre til andre tjenester i kommunen?


Det finnes unntak fra taushetsplikten som brannvesenet kan bruke når hensikten er at en person skal bo branntrygt. 

Les hele svaret fra DSB