Røykvarslerdagen

Røykvarslere kan redde liv, men det forutsetter at de fungerer og kan høres av personer som befinner seg i boligen. Bruk Røykvarslerdagen 1. desember til å teste røykvarslere hos sårbare tjenestemottakere og bytte batteri hvis det er behov for det.


Hjemmetjenesten i Trondheim kommune har ekstra fokus på røykvarsleren hos sine brukere i forbindelse med Røykvarslerdagen.

Se film fra Trondheim kommune på Vimeo