Kjære rådmann - møt Signe

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brannvesenet er en viktig nøkkel til suksess for god brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper. I filmen «Kjære rådmann» får du vite mer om hvorfor dette er så viktig.


Film om brannsikkerhet i hjemmet

I filmen «Kjære rådmann» møter du Signe som trenger hjelp til å ivareta egen brannsikkerhet.

Samarbeid mellom kommunale tjenester som er i kontakt med mennesker i sårbare grupper er et viktig tiltak for å bedre brannsikkerheten hos disse.

Særlig viktig er et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brann- og redningsvesenet.