To unge kvinner utendørs som ser på kamera og smiler

Nasjonale pådrivere

Samarbeid mellom kommunale tjenester som er i kontakt med mennesker som er ekstra sårbare for brann er et viktig brannforebyggende tiltak.


Som en del av den nasjonale satsningen Livsviktig er det satt i gang et prosjekt med nasjonale pådrivere for samarbeid. De nasjonale pådriverne er ansatt i Skadeforebyggende forum og har bakgrunn fra helse- og omsorgstjenesten og brann- og redningsvesenet.

DSB er prosjekteier og sitter i styringsgruppen sammen med Helsedirektoratet, Skadeforebyggende forum og Gjensidigestiftelsen.

Prosjektet støttes med midler fra Gjensidigestiftelsen gjennom Det store brannløftet.

De nasjonale pådriverne, Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven, startet opp i oktober 2019. Prosjektet skal pågå i 3 år.

Mer informasjon finnes på deres nettside: https://www.skafor.org/samarbeidombrann/